Dường như với các cô gái đã chạm ngưỡng tuổi 30, mối quan tâm hàng đầu của họ, của gia đình, họ hàng chính là…
Ngày nay, các bạn trẻ lên chùa ngày càng nhiều, không chỉ là để đi lễ, mà còn để tu tập. Với việc tu tập,…
Tôi nói các bạn có tin được không, tôi đã phát ngán với cô bạn gái chỉ vì cái mạng xã hội facebook chết tiệt.