Tác giả Tố Uyên

Gia đình

Mất mẹ như kiềng mất chân

Mẹ mất, cả nhà thảng thốt. Mới hôm qua mẹ còn nói: “Mẹ vẫn khỏe mà, không phải lo cho mẹ”. Chỉ qua một giấc ngủ trưa mẹ đã vĩnh viễn không bao giờ tỉnh lại vì căn bệnh nhồi…