Đang xem

Tổng hợp các công việc tại nhà, bán thời gian. những khó khăn, bế tắc, áp lực trong công việc và cách vượt qua nó.

Công việc

“Thuốc” chữa… thất nghiệp

Theo công bố của Tổng cục Thống kê mới đây, cứ 10 người tốt nghiệp đại học thì khoảng 1 người thất nghiệp. Nhiều cô cử cậu cử đã phải giấu tấm bằng đại học để xin đi làm những…