Đang xem

Tổng hợp những bài viết, những chia sẻ trong cuộc sống thường ngày.

Nhật ký Internet Cho em nắm tay anh một lần

Cho em nắm tay anh một lần

Tôi đã là đàn bà. Là người đi qua mọi cung bậc của xác thịt. Vậy mà lại thấy thiếu vô cùng một cái nắm tay của người mình thương nhớ. Một cái nắm tay không đục màu, không ái…

1 2 3 4 5 10